piątek, 27 czerwca 2008

L1- Istota przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość - cecha lub sposób zachowania przedsiębiorcy. Polega na prowadzeniu własnej działalności gospodarczej lub przejawia się w pracy na cudzy rachunek a także w życiu prywatnym.

Przedsiębiorczość - w ujęciu psychologicznym - to proces tworzenia nowej wartości dokonujący się przez poświęcenie niezbędnego czasu i wysiłku oraz przyjmowanie finansowego, psychicznego i społecznego ryzyka, który powoduje otrzymywanie rezultatów w postaci poczucia osobistej satysfakcji i niezależności oraz nadwyżki finansowej.

Przedsiębiorczość - pewien potencjał - stała, potencjalna zdolność do generowania, wdrażania innowacji w różnych dziedzinach działalności lub dziedzinach przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca - wg Schumpeter'a - to twórczy, kreatywny innowator a także "kreatywny destruktor" aktywnie uczestniczący w "twórczym niszczeniu".

Rodzaje przedsiębiorczości:
- żywiołowy
-ewolucyjny
- systemowy.

Typy zachowań przedsiębiorczych:
- gotowość i zdolność podejmowania i rozwiązywania w sposób twórczy, nowatorski nowych problemów,
- umiejętność odkrywania i wykorzystywania szans i okazji,
- elastyczność w przystosowywaniu się do zmiennych warunków funkcjonowania gospodarki.

Czynniki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości:
- system gospodarki wolnorynkowej
- indywidualne cechy człowieka, w tym intuicja,
- wykształcenie,
- kultura otoczenia.

Z przedsiębiorczością wiążą się dwie istotne cechy ekspansywność i innowacyjność. Ekspansywność polega na wytyczaniu sobie ambitnych celów i zadań, których realizacja pozwala osiągnąć większe niż dotychczas efekty, dążeniu do bycia najlepszym. A innowacyjność polega na wprowadzaniu wszelkich twórczych ulepszeń od drobnych usprawnień do rewolucyjnych zmian w organizacji, technice i otaczającym nas świecie. Czy którąś z tych cech odkrywasz w sobie? Ty też jesteś człowiekiem przedsiębiorczym.

Źródło uzupełniające: notatki z wykładu "Organizacyjne i psychologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości", dr Anny Pawłowskiej z UW

Brak komentarzy: