piątek, 27 czerwca 2008

PODRĘCZNIKI

Podręczniki dla uczniów XXV LO im. J. Wybickiego w Warszawie

Obowiązkowe - podstawy przedsiębiorczości
klasy pierwsze:
1."Czas na przedsiębiorczość" K. Garbacik, M. Żmiejko, Wyd. Szkolne PWN, W-wa 2008 - podręcznik

dodatkowo klasa I b
1. "Czas na przedsiębiorczość" K. Garbacik, M. Żmiejko, Wyd. Szkolne PWN, W-wa 2008 -ćwiczenia


klasy drugie lub trzecie:
1. "Bądź przedsiębiorczy" podręcznik, B. Stańda, B. Wierzbowska - kontynuacja
2. "Podstawy przedsiebiorczości ", M. Biernacka, J. Korba, Z. Smetek, Wyd. WSIP

Uzupełniające - ekonomia:
1. "Eonomia bez tajemnic" cz. 1 i cz.2 , praca zbiorowa, Wyd. WSIP - podręcznik

Te pozycje stanowią podstawowe źródło informacji zamieszczonych w tym blogu.

Brak komentarzy: