niedziela, 28 września 2008

Wykresy w ekonomii

Pojęcia do tematu:

Wykres - graficzne przedstawienie zależności między dwiema zmiennymi ( ew. trzema)
Zmienna niezależna - ta, która wpływa na zachowanie się innej zmiennej (zależnej)
Zmienna zależna -ta, której zachowanie zależy pd innej zmiennej (niezależnej)

Zagadnienia do kartkówki:
- zasada ceteris paribus
- pojęcia
- określanie nachylenia prostej w układzie współżędnych,
- cechy charakterystyczne prostej zw. promieniem
- zależność pozytywna i negatywna - różnice
- zadanie - narysuj wykres funkcji liniowej, określ jej nachylenie

Przykładowe zadanie:
Narysuj wykres funkcji liniowej, określ jej nachylenie, opisz osie
x ] y
1 ] 2
2 ] 4
3 ] 6
Jaka w tym wypadku występuje zależność?

Odp. Zależność pozytywna, bo wzrost wielkości niezależnej x wpływa na wzrost wielkości zależnej y.

Brak komentarzy: